Seznam hlášení vrhů

 

Hlášení vrhů 2024
Hlášení vrhů 2023
Hlášení vrhů 2022
Hlášení vrhů 2021
Hlášení vrhů 2020
Hlášení vrhů 2019
Hlášení vrhů 2018
Hlášení vrhů 2017
Hlášení vrhů 2016
Hlášení vrhů 2015

 

 

Hlášení vrhů

» Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu

» Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa
» Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK
» prosíme, čtěte zápisní řád
 
 59
 


Zápis štěňat


» Do 3 týdnů věku štěňat

Chovatel je povinen zaslat ve hlavnímu poradci chovu 2 x vyplněnou žádanku o evidenční čísla. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.

» Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat

je chovatel povinen zajistit jejich čipování

Pokud byl krycí pes nebo fena, případně oba, uchovněni po 23. březnu 2014

musí chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky.

» Do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:

2x přihlášku štěňat k zápisu, opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu každého štěněte
1x krycí list s originály podpisů
1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech
doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata.

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.

Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat. 
Tvorba stranek pro chovatele