Historie chovu mopsů na území dnešní České republiky sahá až do 18.století. Dokazují to obrazy na zámcích Lemberk, Krásný Dvůr, Nový Jičín a v muzeu Polička. Všechny tyto obrazy je možno pohromadě vidět v knize Mops, která vyšla v roce 2000. Tam je též popsána historie jejich vzniku. Na výstavě českých malířů druhé poloviny 19.století v roce 2000 bylo vystaveno dílo Václava Brožíka (1851-1901) „Čtenářka se psy“. Malíř zde mistrovsky zobrazil béžového mopse střežícího spící dívku s dopisem. Obraz je uložen v depozitáři Galerie moderního umění v Hradci Králové. Je dokladem toho, že mops byl běžný jako společenský pes v měšťanských vrstvách již na konci 19. století. O chovu mopsů v Čechách mezi světovými válkami nevíme prakticky nic. Po druhé světové válce bylo zapsáno až do roku 1979 do plemenné knihy 14 mopsů, většinou importů z Polska a NDR.

 

Ctenarka se psy - Vaclav Brozik

BROŽÍK, Václav. Čtenářka se psy [olejomalba, před 1890].
Hradec Králové: Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

Existují fotografie mopsů z let 1970 a 1971 z chovné stanice Prague Spring. Moderní historie chovu mopsů začíná právě v roce 1979 a u jejích základů stály dovozy z Polska, které uskutečnil pan Piesen psy Umax Poni Vilania a Oliver von Potterhoek a legendární anglická fena Dafodill of Polzeah paní Barhoňové. První štěňata se paní Barhoňové v chovatelské stanici Pipi Shah narodila v roce 1979 ze spojení Dafodill of Polzeah a Umax Poni Vilania. Prvními chovatelskými stanicemi byly mimo jiné stanice „Černý paprsek“ paní Habětínkové (zakoupila fenu Agata Pipi Shah a na ní založila svůj chov) a „Poem“ MUDr. Emlera. Chovatelská stanice Poem velmi podstatně ovlivnila chov mopsů v České republice. MUDr. Emler importoval z Německa psa Mikado vom der Faltenmaske, kterého můžeme považovat za jednoho nejdůležitějších plemeníků, který položil základ k současné úrovni českých mopsů. V chovatelské stanici Černý paprsek se narodil i první vrh černých mopsů v Čechách, když fena Bella Černý paprsek porodila štěňata z krytí psem Nandino von Laubachstein. Dalšího zkvalitnění českého chovu dosáhl MUDr. Emler importy ze Švédska, a to černým psem Pugwood’s Sammy Davies a fenou Warmaster’s Yellow Tulip. Fena z jeho chovu Faya Poem byla první fenou, která dosáhla mezinárodního úspěchu. K rozšíření chovu mopsů přispěla v osmdesátých letech také chovná stanice Z Vyšehradského probošství pana Heštery. V devadesátých letech dochází k rozkvětu chovu, kdy chovatelé rychle využívají možností, které přinesli politické změny. Jedním z nejvýznamnějších importů byl pes ICh. Cyryl Bendogi z Polska, kterého zakoupil pan Zdeněk Bláha. Za svoji výstavní kariéru získal mimo jiné dvakrát titul Světového vítěze a tím se řadí mezi nejúspěšnější psy novodobé historie chovu v ČR. Mezi nejúspěšnější chovatelské stanice devadesátých let patřila i stanice Dog-Lome, majitelky Jiřiny Krsové, dále chovatelská stanice Inter Kontrast manželů Kupcových a další.  

 

Na první fotografii je zachycena paní Barhoňová s fenou Daffodil of Polzeah. Na dalších lze vidět psy Umax Poni Vilania a Oliver von Potterhoek a brněnskou výstavu pořádanou v roce 1980.

Paní Barhonova s fenou Dafodill of Polzeah

 

Umax Poni Vilania a Oliver von Potterhoek

 Výstava Brno 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité fotografie byly pořízeny fotografem Janem Šimečkem v letech 1980-1981 a za jejich poskytnutí Mops klub děkuje MUDr. Milanu Rabovi.

Použitá literatura:
RABA, Milan a SMRČKOVÁ, Lea. Mops. České vyd. 1. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2000. 103 s. Monografie psích plemen. ISBN 80-7181-370-2.

 


 
Tvorba stranek pro chovatele