INFORMACE KE ČLENSTVÍ MOPS KLUBU ČR
'

Mops klub České republiky je klub sdružující občany se zájmem o plemeno mops, uznané FCI. Předmětem činnosti klubu je chovatelská, odborná, společenská , ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno mops.

Členem klubu se může stát každý občan z ČR i zahraničí starší 15ti let. Členství v MK je výběrové a vzniká na základě přihlášky, která je odsouhlasena výborem klubu. Členství není vázáno vlastnictvím mopse s PP, členem může být i vlastník psa bez PP, případně osoba bez psa.

Svým členům klub pomáhá při chovu psů zejména tím, že:

- zajišťuje chovatelům (majitelům chráněných chovatelských stanic FCI) nezbytné podklady nutné pro vydání průkazu původu pro odchovaná štěňata a další administrativní úkony k --vedení chovu
- organizuje výstavy, chovatelské přehlídky a další akce
- publikuje odborné a zájmové materiály týkající se plemene mops
- členové klubu se mohou obracet na poradce chovu a pověřené konzultanty při řešení problémů souvisejících s chovem mopsů a využívat jejich odborné znalosti
- zastupuje zájmy svých členů při realizaci předmětu činnosti klubu

Další výhody členství:

- bezplatný vstup na akce pořádané klubem
- nižší poplatky za chovatelský servis než v případně nečlenů
- možnost využít bezplatné inzerce na webových stránkách klubu
- možnost zúčastnit se a vystupovat na Členské schůzi, která se koná 1x ročně
- možnost volit a být zvolen do orgánů MKČR (1x za tři roky, týká se členů od 18ti let)

Základními podmínkami členství jsou:

- souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
- podrobení se požadavku zákazu komisionelního prodeje jedinců plemene mops i ostatních plemen psů i prodeje v obchodní sítí
- dodržování vnitřních norem a usnesení orgánů klubu
- dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování
- zaplacení členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí

Roční členský příspěvek je stanoven takto:

- základní 500,- Kč
- důchodci 350,- Kč
- zahraniční člen 20,- EUR
- zápisné pro nové členy +50,- Kč

Členský příspěvek je nutné uhradit před odesláním členské přihlášky. Trvání členství je podmíněno úhradou členského příspěvku do konce roku na rok následující. Pokud nedojde k úhradě příspěvku do konce února, bude členství automaticky ukončeno a člen vyřazen z evidence členské základny. V případě obnovení členství je nutné zaslat novou přihlášku a uhradit členský příspěvek jako nový člen, samotným uhrazením příspěvku není členství obnoveno.


Máte-li zájem o členství v MKČR, seznamte se prosím se Stanovami a Zápisním řádem, které jsou členové MK povinni dodržovat.

Přihláška je ke stažení na webových stránkách MKČR „MOPS KLUB“ - formulář vyplňte v počítači a odešle na adresu ekonoma MKČR. K přihlášce připojte kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku, včetně zápisného.


Adresa ekonoma MKČR: Ing. Lucie Olivová, Italská 210/15, 120 00 Praha 2

Přihlášku můžete zaslat také v elektronické podobě na adresu lucie.oliva@gmail.com.

Do 30 dnů od přijetí přihlášky je novému členovi oznámeno rozhodnutí o zařazení do evidence členské základny MKČR. Bez dokladu o zaplacení členského příspěvku nebude přihláška přijata.