clenstvi 1

Mops klub České republiky je klub sdružující občany se zájmem o plemeno mops, uznané FCI. Předmětem činnosti klubu je chovatelská, odborná, společenská , ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno mops.

Členem klubu se může stát každý občan z ČR i zahraničí starší 18ti let. Členství v MK je výběrové a vzniká na základě přihlášky, která je odsouhlasena výborem klubu.

Členství není vázáno vlastnictvím mopse s PP, členem může být i vlastník psa bez PP, případně osoba bez psa.

 

Svým členům klub pomáhá při chovu psů zejména tím, že:

 • - zajišťuje chovatelům (majitelům chráněných chovatelských stanic FCI) nezbytné podklady nutné pro vydání průkazu původu pro odchovaná štěňata a další administrativní úkony k vedení chovu
 • - organizuje výstavy, chovatelské přehlídky a další akce
 • - publikuje odborné a zájmové materiály týkající se plemene mops
 • - členové klubu se mohou obracet na poradce chovu a další členy výboru při řešení problémů souvisejících s chovem mopsů a využívat jejich odborné znalosti
 • - zastupuje zájmy svých členů při realizaci předmětu činnosti klubu

 

Další výhody členství:

clenstvi 2
 • - bezplatný vstup na akce pořádané klubem (Den mopse, semináře atd.)
 • - nižší poplatky za chovatelský servis a klubové výstavy než v případě nečlenů
 • - možnost využít bezplatné inzerce na webových stránkách klubu
 • - možnost zúčastnit se a vystupovat na členské schůzi, která se koná 1x ročně
 • - možnost volit a být zvolen do orgánů MKČR (1x za tři roky)

 

Základními podmínkami členství jsou:

 • - souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
 • - podrobení se požadavku zákazu komisionálního prodeje jedinců plemene mops i ostatních plemen psů i prodeje v obchodní sítí
 • - dodržování vnitřních norem a usnesení orgánů klubu
 • - dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování
 • - zaplacení členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí

 

Roční členský příspěvek je stanoven takto:

- základní 500,- Kč
- senioři 350,- Kč (od 60ti let, invalidní důchodci po předložení potvrzení)
- zahraniční člen 20,- EUR
- zápisné pro nové členy +50,- Kč, zahraniční člen 2,- EUR (musí být uhrazeno spolu s členským příspěvkem)

Členský příspěvek je nutné uhradit před odesláním členské přihlášky. Trvání členství je podmíněno úhradou členského příspěvku do konce roku na rok následující. Pokud nedojde k úhradě příspěvku do konce ledna, bude členství automaticky ukončeno a člen vyřazen z evidence členské základny. V případě obnovení členství je nutné zaslat novou přihlášku a uhradit členský příspěvek jako nový člen, samotným uhrazením příspěvku není členství obnoveno. Máte-li zájem o členství v MKČR, seznamte se prosím se Stanovami a Zápisním řádem, které jsou členové MK povinni dodržovat.

Přihlášku do klubu naleznete v sekci Dokumenty - Formuláře ke stažení.
 109806890_10223599134076604_2322951051541190235_o.jpg
 

Formulář přihlášky vyplňte, podepište, neaskenujte a pošlete jako přílohu na e-mail  klubu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K e-mailu také připojte kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku, včetně zápisného. 


Přihláška zaslaná v elektronické podobě musí být řádně vyplněna, včetně podpisu, jinak není platná.

Do 30 dnů od přijetí přihlášky je novému členovi oznámeno rozhodnutí o zařazení do evidence členské základny MKČR. Bez dokladu o zaplacení členského příspěvku nebude přihláška přijata!

 


 
Tvorba stranek pro chovatele