Seznam hlášení vrhů

 

Hlášení vrhů 2022
Hlášení vrhů 2021
Hlášení vrhů 2020
Hlášení vrhů 2019
Hlášení vrhů 2018
Hlášení vrhů 2017
Hlášení vrhů 2016
Hlášení vrhů 2015

 

 

Hlášení vrhů

» Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu

» Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa
» Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK
» prosíme, čtěte zápisní řád
 
 59
 


Zápis štěňat


» Do 3 týdnů věku štěňat

Chovatel je povinen zaslat ve hlavnímu poradci chovu 2 x vyplněnou žádanku o evidenční čísla. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.

» Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat

je chovatel povinen zajistit jejich čipování

Pokud byl krycí pes nebo fena, případně oba, uchovněni po 23. březnu 2014

musí chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky.

» Do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:

2x přihlášku štěňat k zápisu, opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu každého štěněte
1x krycí list s originály podpisů
1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech
doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata.

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.

Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat. 
Tvorba stranek pro chovatele